Croeso i wefan Ysgol Pen-y-bryn

Cymraeg
|
English
Ysgol
Athrawon
Plant
Grwpiau
Rhieni
Cysylltu

Ysgol Werdd

Mae Ysgol Pen-y-bryn wedi bod yn rhan o’r Cynllun Ysgolion Gwyrdd ers 2003 ac wedi’i hachredu gyda’r Wobr Aur ers 2006. Mae’r plant a staff yn ailgylchu papur, cetrys inc a chardfwrdd a staff y gegin yn ailgylchu gwastraff bwyd. Fel rhan o’r cynllun, mae’r plant wedi cael cyflwyniad gan gynrychiolydd ‘Dŵr Cymru’ ynglŷn ag arbed dŵr, gan swyddog ail-gylchu Cyngor Gwynedd a llawer mwy er mwyn codi ymwybyddiaeth am bwysigrwydd edrych ar ôl ein planed.

pupils

25/10/17

Mae'r grwp gwyrdd yn gweithio'n galed iawn i wella tir yr ysgol ac rydym wrthi'n paentio cwt beics yr ysgol ac wedi gosod tai adar o amgylch yr iard.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


pupils

12/07/17

Mae'r grwp gwyrdd wedi bod yn rhan o brosiect 'Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff' rydym wedi gwneud holiadur amgylcheddol yn yr ysgol a monitro faint o fwyd sy'n cael ei wastraffu.

Rydym yn ceisio lleihau'r gwastraff eto'r flwyddyn nesaf.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

© 2022 - Cynlluniwyd gan Plant Pesda ~ Gwefan gan Delwedd