Croeso i wefan Ysgol Pen-y-bryn

Cymraeg
|
English
Ysgol
Athrawon
Plant
Grwpiau
Rhieni
Cysylltu

Ysgol Masnach Deg

Mae staff yr ysgol yn trio’u gorau i brynu nwyddau Masnach Deg a hefyd mae’r plant yn cael gwersi am bwysigrwydd y pwnc. Am fwy o wybodaeth cliciwch ar y linc isod.


masnach deg

29/03/16

Mae'r dosbarth wedi mwynhau dysgu mwy am Fasnach Deg, ac wedi bod yn brysur yn llunio pamffled wybodaeth ar y pwnc. Fel rhan o'r gwaith daeth nifer o ddisgyblion a phacedi efo logo Masnach Deg arnynt i'r ysgol - llawer ohonynt yn acedi siocled gwag - artaith i Mrs Owen!! Cliciwch yma i weld mwy o luniau.


children

11/03/16

Braf oedd cael croesawu Mrs Helen Davies atom yn ystod pythefnos Masnach Deg. Cawsom sgwrs ddifyr ganddi yn egluro beth yn union yw Masnach Deg a sut y gall prynu nwyddau Masnach Deg wneud gwahaniaeth mawr i fywydau'r ffermwyr sy'n rhan o'r cynllun. Cliciwch yma i weld mwy o luniau.

 

© 2022 - Cynlluniwyd gan Plant Pesda ~ Gwefan gan Delwedd