Croeso i wefan Ysgol Pen-y-bryn

Cymraeg
|
English
Ysgol
Athrawon
Plant
Grwpiau
Rhieni
Cysylltu

Ysgol Iach

Y flwyddyn hon, mae’r ysgol yn gweithio tuag at Cam 5 y cynllun. Mae’r Cynllun Ysgolion Iach yn edrych ar iechyd a lles plant, staff a sut mae’r gymuned ehangach yn effeithio ar hynny.

Prif bwyntiau’r cynllun yw cysylltiadau’r gyda’r gymuned, bwyta’n iach, iechyd a lles staff a phlant, hunan-werth plant, ffitrwydd, yr amgylchedd, diogelwch personol, camddefnyddio sylweddau, ysmygu ac addysg bywyd.

Mae nosweithiau cwricwlaidd wedi bod yn gyfleoedd euraidd i gyflwyno llawer o waith y cynllun i’r rhieni a’r gymuned.

plant

19/07/18

Dyma griw blwyddyn 5 yn mentro i Gwm Idwal heddiw!Am ddiwrnod gwych! Pawb wedi mwynhau y golygfeydd godidog a chael dysgu mwy am Gwm Idwal wrth i ni gael ein tywys ar y daith gan Morfudd, Cemlyn a Nathan! Pawb wedi bod yn wych, a prin dim cwyno am y cerdded!! Cliciwch yma i weld mwy o luniau


 

athletau

15/03/18

Llongyfarchiadau mawr i'r criw am nofio mor dda yn y Gala Ysgolion mawr ym mhwll nofio Bangor heddiw! Cafwyd Gala llwyddiannus iawn a phawb wedi ymddwyn yn wych!


athletau

08/02/17

Da iawn chi am gynrychioli'r ysgol yng nghystadleuaeth athletau Sportshall heddiw! Pawb wedi perfforimio'n wych!! Cliciwch yma i weld mwy o luniau


gala nofio

19/11/16

Dyma’r criw a fu’n cynrychioli’r ysgol yng ngala nofio’r Urdd y dydd Sadwrn diwethaf ym mhwll nofio Bangor!
Llongyfarchiadau mawr i chi gyd ar nofio mor wych a diolch i bawb am wneud yr ymdrech ac am ymddwyn cystal ar y diwrnod!

 

© 2018 - Cynlluniwyd gan Plant Pesda ~ Gwefan gan Delwedd