Croeso i wefan Ysgol Pen-y-bryn

Cymraeg
|
English
Ysgol
Athrawon
Plant
Grwpiau
Rhieni
Cysylltu

Urdd

logo urdd

 

 

gala nofio

19/11/16

Dyma’r criw a fu’n cynrychioli’r ysgol yng ngala nofio’r Urdd y dydd Sadwrn diwethaf ym mhwll nofio Bangor!
Llongyfarchiadau mawr i chi gyd ar nofio mor wych a diolch i bawb am wneud yr ymdrech ac am ymddwyn cystal ar y diwrnod!


poster gweithgareddau urdd

 

Gweithgareddau Gwliau Haf yr Urdd 2016

Dyma beth sydd ar gael yn eich ardal chi! Dewch i ymuno yn yr hwyl - cliciwch yma

 

 

 

 

 

 


bachgen

Dyma ganlyniadau mabolgampau'r Urdd, rhanbarth Eryri a gynhaliwyd ar Fehefin 17eg 2015 . Llongyfarchiadau i bawb a phob dymuniad da i'r rhai sy'n mynd ymlaen i'r rownd nesaf ym Mharc Eirias - cliciwch yma

Canlyniadau Mabolgampau Cylch yr Urdd 2015 - cliciwch yma


Canlyniadau Gala Nofio Rhanbarth Eryri 2014 - cliciwch yma

Canlyniadau Eisteddfod Dyffryn Ogwen 2014 - cliciwch yma

 

 

© 2022 - Cynlluniwyd gan Plant Pesda ~ Gwefan gan Delwedd