Croeso i wefan Ysgol Pen-y-bryn

Cymraeg
|
English
Ysgol
Athrawon
Plant
Grwpiau
Rhieni
Cysylltu

Tymhorau

Dyma ddyddiadau ysgolion Gwynedd ar gyfer 2018 - 2019:

TYMOR:

Hydref 2018 - 3 Medi 2018 - 21 Rhagfyr 2018

Gwanwyn 2019 - 7 Ionawr 2019 - 12 Ebrill 2019

Haf 2019 - 29 Ebrill 2019 - 22 Gorffennaf 2019

Bydd disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol ddydd Mawrth, 4 Medi 2018

3 Medi 2018 - Diwrnod dan Reolaeth Ysgol

4 Diwrnod Hyfforddiant

Daw hyn â'r nifer dyddiau ysgol i ddisgyblion i 190

GWYLIAU:

29 Hydref – 2 Tachwedd 2018 (Hanner-Tymor)

24 Rhagfyr 2018 - 4 Ionawr 2019 (Gwyliau’r Nadolig)

25 Chwefror - 1 Mawrth 2019 (Hanner-Tymor)

15 - 26 Ebrill 2019 (Gwyliau’r Pasg)

6 Mai 2019 (Calan Mai)

27 - 31 Mai 2019 (Hanner-Tymor)

23 Gorffennaf - 30 Awst 2019 (Gwyliau’r Haf)

Bydd yr ysgolion yn ail-agor ddydd Llun, 2 Medi, 2019 i athrawon yn unig (diwrnod hyfforddiant). Mae 4 diwrnod hyfforddiant arall i’w cymryd gan bob ysgol yn ystod 2019-20


 

 

 

© 2018 - Cynlluniwyd gan Plant Pesda ~ Gwefan gan Delwedd