Croeso i wefan Ysgol Pen-y-bryn

Cymraeg
|
English
Ysgol
Athrawon
Plant
Grwpiau
Rhieni
Cysylltu

Siarter Iaith

Siarter IaithDyma gynllun gan Gyngor Gwynedd i hybu'r defnydd o'r Gymraeg oddi fewn i'n hysgolion a thu hwnt. Bwriad y cynllun ydi i gael plant yn cyfathrebu'n y Gymraeg, yn gwerthfawrogi ei thaith ac yn ymfalchio'n y ffaith bod ganddynt mwy nag un iaith i'w mwynhau.

Mae'r Cyngor Ysgol wedi bod yn gweithio'n ofnadwy o galed gyda'r Siarter Iaith ac wedi creu amrywiaeth helaeth o gemau buarth sy'n annog y plant i siarad Cymraeg.

Mae gwaith caled Mrs Morgan-Jones a'r Cyngor Ysgol wedi dal llygaid ysgolion yn draws-sirol ac o'r herwydd maent wedi cyflwyno'u gwaith yn Eisteddfod yr Urdd, 2014 i neb llai ond Mr Carwyn Jones ei hun!! Da iawn chi ac edrychwn ymlaen at y bennod nesaf.


plant

05/06/19

Dyma ni wrthi’n llunio cytundeb ar gyfer y swydd bwysig o fod yn ‘Ddraig Doeth’. Rydym ni hefyd wedi bod yn dylunio bathodyn ar gyfer y ‘Dreigiau Doeth’ i wisgo ar y buarth yn ystod amser chwarae. Fe fyddwn yn pleidleisio am y gorau cyn diwedd yr wythnos!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

03/02/17

Dyma'r Cyngor Ysgol wrthi'n brysur yn dehongli holiaduron siarter iaith 2016! O ganlyniad, byddent yn gosod targedau i bob plentyn er mwyn gweld cynnydd pellach yn 2017.


plant

02/02/17

Dyma'r Cyngor Ysgol yn addysgu blwyddyn 6 sut mae trawsnewid y gwe iaith i ganranau. Cyfle gwych i ddatblygu sgiliau rhifedd, ond yn bwysicach cyfle euraidd i weld beth rydym angen gweithio arno! Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

29/11/16

Dyma rai o'r Dreigiau Doeth yn rhoi gwobrau i'r plant sy'n ymdrechu'n galed gyda'r Gymraeg.


plant

29/04/16

Mae'r Cyngor Ysgol a dosbarth Elidir wrthi'n brysur'n hyrwyddo'r Siarter Iaith yn ystod ein tymor olaf yn Ysgol Pen-y-bryn. Maent wedi gwneud cyflwyniad i'r ysgol gyfan heddiw (Dydd Gwener Ebrill 29), yn egluro canlyniadau'r holiaduron a wnaethpwyd ar y we. O ganlyniad, mae'r Cyngor Ysgol wedi pennu tri tharged i bob plentyn i'w cyflawni erbyn hanner tymor nesaf gobeithio.

Dyma lun o'r dosbarth yn cyflwyno eu cyflwyniad.

Cewch fwy o wybodaeth am ymdrechion unigolion a dosbarthiadau yn ystod yr wythnosau nesaf!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

Llongyfarchiadau enfawr i'r Cyngor Ysgol a dderbyniodd y wobr Aur am eu gwaith caled i hybu'r Siarter Iaith. Camp a hanner yn wir! Byddwn yn parhau i gynnal a datblygu'r gwaith yn ystod y flwyddyn! Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Da iawn blant am serenu gyda siarad y Gymraeg - mae'r Dreigiau Doeth wedi sylwi ar eich ymdrech!!


language charter pen y bryn

Cafodd Llywodraethwyr yr ysgol gyflwyniad gwych gan Ela Oliver, Luned Roberts a Dyddgu Jones am y Siarter Iaith. Bu'r genod yn sôn am yr holl waith sydd wedi'i wneud; o'r Dreigiau Doeth i'r Eisteddfod, o'r mynydd Camu Tua'r Copa i'r holiaduron. Yn wir, rydych wedi bod yn ofnadwy o brysur.

Roedd y Llywodraethwyr wedi gwirioni gyda'ch cyflwyniad a'ch gwaith gwych, union fel roedd Mr Dewi Jones, Pennaeth Addysg, yn yr Eisteddfod!


Targedau Siarter Iaith

Gan gan bob dosbarth fynydd 'Camau Tua'r Copa' ble mae'r plant yn gallu gwerthuso'u defnydd o'r Gymraeg. Cant symud i fyny ac i lawr i mynydd fel ag y mynent ond y gobaith yw cael cymaint a phosib yn agos at y copa!

Hefyd, mae gan bob plentyn dargedau personol sy'n ymweud a'r Siarter Iaith er mwyn eu helpu ddatblygu ymhellach gyda'r Gymraeg.

© 2022 - Cynlluniwyd gan Plant Pesda ~ Gwefan gan Delwedd