Croeso i wefan Ysgol Pen-y-bryn

Cymraeg
|
English
Ysgol
Athrawon
Plant
Grwpiau
Rhieni
Cysylltu

Pwy ydi pwy?

Mrs Ceren Lloyd Miss Laura Millican Miss Ffion Jones
Ceren Lloyd - Pennaeth
Laura Millican - Dirprwy Bennaeth ac athrawes dosbarth Glyder (Bl5 a 6) Ffion Jones - Tryfan (Bl3)
     
Mrs Llinos Morgan-Jones Bethan Hughes Lisa Jones
Llinos Morgan-Jones - Elidir (Bl6) Bethan Hughes - Glyder Fach
(Bl 5 a 6)
Lisa Jones - Carnedd (BL4)
     
Glyn Jones Dafydd Roberts Dafydd Roberts
Glyn Jones - Athro Llanw Dafydd Roberts - Athro Llanw Llinos Morgan-Jones - Bl 6
     
Miss Rhian Morris Miss Caryl Griffiths debbie jones
Rhian Morris - Cymhorthydd Caryl Griffiths - Cymhorthydd Debbie Jones - Cymhorthydd
     
Ceri Owain Miss Rhian Morris Miss Rhian Morris
Ceri Owain - Cymhorthydd Cadi Jones - Cymhorthydd Joanna Davies - Cymhorthydd

 

 

 

Sadie Griffiths Lowri Harrington Anwen Hughes
Sadie Griffiths - Cymhorthydd Lowri Harrington - Ysgrifennyddes Anwen Hughes - Gofalwraig
     

Anti Donna

Anti Sandra

Anti Davina

Anti Donna - Glanhawraig

Anti Sandra

Anti Davinia

     

Miss Rhian Morris

Anti Nerys

Anti Donna

Staff Clwb Brecwast
Rhian Morris

Staff Clwb Brecwast
Anti Nerys

Staff Clwb Brecwast
Anti Donna

 

Yn yr Adran yma:

© 2018 - Cynlluniwyd gan Plant Pesda ~ Gwefan gan Delwedd