Croeso i wefan Ysgol Pen-y-bryn

Cymraeg
|
English
Ysgol
Athrawon
Plant
Grwpiau
Rhieni
Cysylltu

Pwy ydi pwy?

 

 

llun i dod...

Miss Laura Millican Miss Ffion Jones

Gethin Elis Thomas
Pennaeth

Laura Millican - Dirprwy Bennaeth ac athrawes dosbarth Glyder (Bl5 a 6) Ffion Jones - Tryfan (Bl3)
     
Mrs Llinos Morgan-Jones Bethan Hughes Lisa Jones
Llinos Morgan-Jones - Elidir (Bl6) Bethan Hughes - Glyder Fach
(Bl 5 a 6)
Lisa Jones - Carnedd (BL4)
     
Dafydd Roberts Dafydd Roberts Miss Rhian Morris
Dafydd Roberts - Athro Llanw Llinos Morgan-Jones - Bl 6 Rhian Morris - Cymhorthydd d
     
Miss Caryl Griffiths debbie jones Ceri Owain
Caryl Griffiths - Cymhorthyd Debbie Jones - Cymhorthydd Ceri Owain - Cymhorthydd
     
Miss Rhian Morris Miss Rhian Morris Lowri Harrington
Cadi Jones - Cymhorthydd Joanna Davies - Cymhorthydd Lowri Harrington - Ysgrifennyddes
     

Anwen Hughes

Anti Donna

Anti Sandra

Anwen Hughes - Gofalwraig

Anti Donna - Glanhawraig

Anti Sandra

     

Miss Rhian Morris

Anti Nerys

Anti Donna

Staff Clwb Brecwast
Rhian Morris

Staff Clwb Brecwast
Anti Nerys

Staff Clwb Brecwast
Anti Donna

 

Yn yr Adran yma:

© 2022 - Cynlluniwyd gan Plant Pesda ~ Gwefan gan Delwedd