Croeso i wefan Ysgol Pen-y-bryn

Cymraeg
|
English
Ysgol
Athrawon
Plant
Grwpiau
Rhieni
Cysylltu

Pwy ydi pwy?

Miss Laura Millican Miss Ffion Jones Mrs Llinos Morgan-Jones
Laura Millican - Dirprwy Bennaeth ac athrawes dosbarth Glyder (Bl5 a 6)
Ffion Jones - Tryfan (Bl3) Llinos Morgan-Jones - Elidir (Bl6)
     
Bethan Hughes Lisa Jones Dafydd Roberts
Bethan Hughes - Glyder Fach
(Bl 5 a 6)
Lisa Jones - Carnedd (BL4) Dafydd Roberts - Athro Llanw
     
Dafydd Roberts Miss Rhian Morris Miss Caryl Griffiths
Llinos Morgan-Jones - Bl 6 Rhian Morris - Cymhorthydd Caryl Griffiths - Cymhorthydd
     
debbie jones Ceri Owain Miss Rhian Morris
Debbie Jones - Cymhorthydd Ceri Owain - Cymhorthydd Cadi Jones - Cymhorthydd
     
Miss Rhian Morris Lowri Harrington Anwen Hughes
Joanna Davies - Cymhorthydd Lowri Harrington - Ysgrifennyddes Anwen Hughes - Gofalwraig
     

Anti Donna

Anti Sandra

Miss Rhian Morris

Anti Donna - Glanhawraig

Anti Sandra

Staff Clwb Brecwast
Rhian Morris

     

Anti Nerys

Anti Donna

 

Staff Clwb Brecwast
Anti Nerys

Staff Clwb Brecwast
Anti Donna

 

 

Yn yr Adran yma:

© 2020 - Cynlluniwyd gan Plant Pesda ~ Gwefan gan Delwedd