Croeso i wefan Ysgol Pen-y-bryn

Cymraeg
|
English
Ysgol
Athrawon
Plant
Grwpiau
Rhieni
Cysylltu

Plant

Adran iau ydi Ysgol Pen-y-bryn, sy’n golygu mai plant o flwyddyn 3 i 6 sydd yma. Eleni mae gennym 134 o blant.

Mae rhan fwyaf o blant Ysgol Pen-y-bryn yn cychwyn eu haddysg yn Ysgol Abercaseg ble maent yn cael sylfaen allweddol o wybodaeth a sgiliau. Mae’r rhan fwyaf o blant blwyddyn 6 yna’n mynd ymlaen i Ysgol Dyffryn Ogwen.

Mae gan yr ysgol cysylltiadau cryf gydag Ysgol Abercaseg ac Ysgol Dyffryn Ogwen er mwyn sicrhau’r addysg a chyfleoedd gorau iddyn nhw.

 

 

 

 

© 2022 - Cynlluniwyd gan Plant Pesda ~ Gwefan gan Delwedd