Croeso i wefan Ysgol Pen-y-bryn

Cymraeg
|
English
Ysgol
Athrawon
Plant
Grwpiau
Rhieni
Cysylltu

Llywodraethwyr

Clerc – Miss Laura Millican, Ysgol Pen-y-bryn, Bethesda, LL57 3BE.

ENW
SWYDDOGAETH A CHATEGORI
DYDDIAD CYCHWYN
DYDDIAD GORFFEN
Cari Griffiths
Rhieni
02/01/17
31/12/20
Gwyndaf Owen
(Is-gadeirydd)
Rhieni
02/01/17
31/12/20
Manon Williams
Rhieni
02/01/17
31/12/20
Emma Pritchard
Rhieni
02/01/17
31/12/20
Einir Williams
Awdurdod
01/07/17
21/06/21
Ann Williams
Awdurdod
02/01/17
31/12/20
Rheinallt Puw
Awdurdod
02/01/17
31/12/20
Linda Brown
Awdurdod
02/01/17
31/12/20
Marian Arman
Cymunedol
02/01/17
31/12/20
Janet Jones
Cymunedol
02/01/17
31/12/20
Orina Pritchard
(Cadeirydd)
Cymunedol
02/01/17
31/12/20
Hedd Rhys
Cymunedol
02/01/17
31/12/20
Mary Jones
Cyngor Cymuned
02/01/17
31/12/20
Yvonne Griffiths
Athrawon
02/01/17
31/08/18
Ffion Jones
Athrawon
02/01/17
31/08/18
Edwina Griffith
Staff Ategol
02/01/17
31/08/18
Caryl Griffith
Staff Ategol
02/01/17
31/08/18
Ceren Lloyd
Pennaeth
-
-

Dogfennau

Os hoffech weld copi o unrhyw bolisi, cysylltwch gyda'r ysgol.

Cyfarfodydd Rhieni Crynodeb - Canllawiau - cliciwch yma

Cyfarfodydd rhieni - Canllawiau'r Sir 2013 - cliciwch yma

Adroddiad Blynyddol Corff Llywodraethu 2017-2018 - cliciwch yma

© 2022 - Cynlluniwyd gan Plant Pesda ~ Gwefan gan Delwedd