Croeso i wefan Ysgol Pen-y-bryn

Cymraeg
|
English
Ysgol
Athrawon
Plant
Grwpiau
Rhieni
Cysylltu

Lluniau 2019-20

plant

24/01/20

Aeth deg o ddisgyblion Blwyddyn 3 a 4 i dwrnament pêl droedd yr Urdd yng Nghanolfan Brailsford ym Mangor. Cafwyd cyfle i chwarae sawl gêm yn erbyn ysgolion lleol eraill ac roedd pawb wedi mwynhau’r cyfle i wneud ffrindiau newydd.


plant

28/11/19

Yn yr ardal Hylendid y nôd oedd adnabod pwysigrwydd hylendid personol. Bu’r plant yn edrych ar offer hylendid a’u dosbarthu cyn gwneud poster i roi cyngor a hyrwyddo hylendid personol. Hefyd cafodd bob plentyn gyfle i roi eu dwylo o dan lamp oedd yn dangos germau ac yna sicrhau eu bod yn golchi eu dwylo yn l[X]n.

Cliciwch yma am fwy o luniau


plant

05/12/18

Cefnogi Diwrnod Plant Mewn Angen.

© 2022 - Cynlluniwyd gan Plant Pesda ~ Gwefan gan Delwedd