Croeso i wefan Ysgol Pen-y-bryn

Cymraeg
|
English
Ysgol
Athrawon
Plant
Grwpiau
Rhieni
Cysylltu

Lluniau 2018-19

plant

04/02/19

Dyma'r criw a fu'n cynrychioli'r ysgol yng nghystadleuaeth athletau Sportshall yng nghanolfan chwaraeon Brailsford ym Mangor heddiw.
Pawb wedi mwynhau'n arw!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

21/01/19

Dyma'r criw brwdfrydig a fu'n cynyrchioli'r ysgol yng nghystadleuaeth gymnasteg yr Urdd heddiw. Da iawn chi, mae'r ysgol yn hynod falch ohonoch!


plant

20/11/18

Da iawn disgyblion Ysgol Pen-y-Bryn am gefnogi T4U trwy lenwi bocsys esgidau gyda anrhegion eto y Nadolig yma.


plant

19/11/18

Da iawn chi am fod yn llwyddiannus yng nghystadlaethau gwaith cartref Eisteddfod Dyffryn Ogwen.


plant

16/11/18

Daeth pawb i’r ysgol yn eu pyjamas a chyfrannu arian at Blant Mewn Angen. Hefyd gwnaethom gadwyn Pawen Llawen i gyfrannu at ymgyrch Aled Hughes ar Radio Cymru.


plant

11/10/18

Dyma griw o ferched o flynyddoedd 4 a 5 yn mwynhau diwrnod yn dathlu chwaraeon i ferched. Cafwyd sgyrsiau gan rhai o ferched mwyaf llwyddiannus a dylanwadol y byd chwaraeon yng Nghymru, yn ogystal a’r cyfle i gymryd rhan mewn llawer o chwaraeon a gemau gwahanol, gan gynnwys y wal ddringo, peli ‘Zorbs,’ beicio, golffio, rhwyfo a dawnsio! Pawb wedi mwynau er gwaetha’r glaw!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

10/10/18

Diolch yn fawr iawn i Gwyn Thomas am ei groeso cynnes i Fferm Blaen y Nant. Cafwyd prynhawn bendigedig yn yr haul yn dysgu am wahanol anifeiliaid ac yn cwrdd a’r Lamas!
Cafwyd llawer iawn o fudd o'r ymweliad a llith o wybodaeth i’n helpu gyda’r gwaith themâu yn y dosbarth!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


 

 

 

© 2018 - Cynlluniwyd gan Plant Pesda ~ Gwefan gan Delwedd