Croeso i wefan Ysgol Pen-y-bryn

Cymraeg
|
English
Ysgol
Athrawon
Plant
Grwpiau
Rhieni
Cysylltu

DIWEDDARIAD PWYSIG COVID-19

04.12.20 - Siwmper Nadolig - Osborne Trust

Mae Ysgol Penybryn ac Abercaseg yn cefnogi elusen Osborne Trust y Nadolig hwn....

18.09.20 - Trefniadau’r ysgol pe byddai achos o'r coronafeirws wedi ei gadarnhau yn yr ysgol.

07.09.20 - Diweddaru: Canllawiau i rieni ar yr hyn ddylent ei wneud os oes gan eu plentyn symptomau COVID-19 neu os oes angen i'w plentyn hunanynysu - cliciwch yma

Llythyr COVID-19 - cliciwch yma


Croeso i wefan Ysgol Pen-y-bryn!

Mae Ysgol Pen-y-bryn yn gweithio’n galed i roi amrywiaeth o gyfleodd i’n plant er mwyn sicrhau’r addysg orau ac i ddatblygu sgiliau allweddol, a hynny mewn awyrgylch braf a gweithgar.

Rydym yn datblygu’r plant yn academaidd, yn emosiynol, yn foesol, yn ysbrydol ac yn gymdeithasol ac rydym yn credu mai drwy gael disgwyliadau uchel mae llwyddo gyda hyn.

Os oes ganddoch syniadau ar gyfer y wefan, rhowch wybod i Plant Pesda.

Gweledigaeth Ysgol Pen-y-Bryn

poster Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Calendr

I weld y calendr yn fwy, cliciwch yma.

© 2022 - Cynlluniwyd gan Plant Pesda ~ Gwefan gan Delwedd