Croeso i wefan Ysgol Pen-y-bryn

Cymraeg
|
English
Ysgol
Athrawon
Plant
Grwpiau
Rhieni
Cysylltu

Gwybodaeth

Cliciwch ar y linc isod i gael gwybodaeth gan Gyngor Gwynedd am amrywiaeth o faterion addysgol.


Gwaith Cartref
Mae gwaith cartref yn cael ei osod pob dydd Iau ac mae gofyn i’r plant ddychwelyd y gwaith ar y dydd Llun canlynol. Os yw’r plant yn ansicr o beth i’w wneud yna mae ganddynt y dydd Gwener i ofyn i’w hathrawon am gymorth ychwanegol.

Mae’r plant yn newid llyfrau darllen pob dydd Llun.

Mae Clwb Gwaith Cartref i blant Glyder ac Elidir ar ddydd Iau o 3:30yh tan 4:15yh. Mae’n gyfle arbennig o dda i’r plant gael cymorth ychwanegol a defnyddio adnoddau’r ysgol.


Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd
Fel y gwyddoch mae’r Cynulliad wedi rhyddhau dogfen sy’n dangos disgwyliadau llythrennedd (llafaredd, darllen ac ysgrifennu) a rhifedd plant o wahanol oedrannau. Mae’r ysgol yn gweithio’n galed i ddatblygu’r sgiliau hyd gyda’r holl blant. Cliciwch ar y linc isod er mwyn gweld y fframwaith fel eich bod yn gwybod beth sy’n ddigwyliedig o’ch plant.

 

Cynlluniwyd gan Plant Pesda ~ Gwefan gan Delwedd