Croeso i wefan Ysgol Pen-y-bryn

Cymraeg
|
English
Ysgol
Athrawon
Plant
Grwpiau
Rhieni
Cysylltu

Grwpiau

Mae Llais y Plentyn yn rhan allweddol o lwyddiant Ysgol Pen-y-bryn. Crêd holl staff yr ysgol yw mai gan y plant y mae cael y gwir a’r syniadau gorau! Felly, rydym yn rhoi llawer o gyfrifoldebau iddyn nhw ac wedi’u rhannu i wahanol grwpiau sy’n sicrhau bod pob plentyn trwy’r ysgol yn cael cyfle i leisio’u barn a rhannu eu syniadau.

 

 

© 2022 - Cynlluniwyd gan Plant Pesda ~ Gwefan gan Delwedd