Croeso i wefan Ysgol Pen-y-bryn

Cymraeg
|
English
Ysgol
Athrawon
Plant
Grwpiau
Rhieni
Cysylltu

Glyder

Casglu ‘sbwriel

09/04/19 Casglu ‘sbwriel

Dan arweiniad Esyllt Williams, Swyddog Eco Ysgolion Cymru, aeth dosbarth Glyder draw am Hen Chwarel Pantdreiniog i gasglu ‘sbwriel. Mewn hanner awr fe gasglwyd cyfanswm o 39.5KG o ‘sbwriel. Casglwyd rhan helaeth o eitemau y gellir wedi’u hail-gylchu! Neges bwysig i drigolion Pesda gan blant Glyder yw ‘’Rhowch eich ‘sbwriel mewn bin, a sicrhewch ei fod yn mynd i’r bin cywir! Diolch!’’.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

13/03/19 Llongyfarchiadau mawr i Lois

Llongyfarchiadau mawr i Lois am ei buddugoliaeth yn nghystadleuaeth Cogurdd yr Urdd. Bu wrthi yn brysur yn coginio cawl llysiau gyda phesto a sgons caws, afal a pherlysiau. Ymlaen a hi i'r rownd derfynol yng Nghaerdydd. Rydym yn falch iawn ohonot a phob lwc i ti!


plant

12/03/19 Diwrnod y Llyfr

Disgyblion Glyder wedi gwisgo i fyny fel eu hoff gymeriad ar gyfer Diwrnod y Llyfr.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

14/02/19 Cystadleuaeth Cogurdd

Aeth 11 o blant blwyddyn 5 a 6 i Ysgol Dyffryn Ogwen ar Chwefror 14eg i gystadlu yng nghystadeuaeth coginio Cogurdd. Roeddynt yn cael 90 munud i baratoi a chyflwyno cebabs llysiau gyda phesto chartref. Bu pawb yn brysur iawn yn torri, mesur, cymysgu a chanolbwyntio o dan lygaid y beirniaid, Ceri Ogwen Jones a dwy o ddisgyblion TGAU Lletygarwch.

Roedd y platiau a gyflwynwyd yn ddigon o sioe, pob un yn flasus a lliwgar iawn, ac roedd yn anodd iawn penderfynu ar ennillwyr.

Lois Ryder o ddosbarth Glyder ddaeth yn gyntaf a bydd yn awr yn mynd trwodd i’r rownd nesaf.

Yn ail roedd Holly, a Iago a Liwsi yn gydradd drydydd.

Llongyfarchiadau mawr i bawb fu’n cystadlu a diolch yn fawr i Dyffryn Ogwen am y croeso.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

05/02/19

Diolch yn fawr iawn i Fran a staff Torna a Surriento am y croeso cynnes gafwyd yn y gweithdy gwneud pitsa. Profiad heb ei ail i'r disgyblion cael creu pitsa ei hunain a'i flasu. Cawsom hanes a gwahanol arwyddocad sy'n perthyn i'r pitsa, yn ogystal dysgu ychydig o Eidaleg.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

05/02/19

Diolch i'r cogyddion am greu byrbryd iachus fel rhan o'i gwaith cartref.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

© 2018 - Cynlluniwyd gan Plant Pesda ~ Gwefan gan Delwedd