Croeso i wefan Ysgol Pen-y-bryn

Cymraeg
|
English
Ysgol
Athrawon
Plant
Grwpiau
Rhieni
Cysylltu

Glyder 2020-21

Newyddion

Roedd hi’n wych cael croesawu’r plant yn ôl i ddosbarth Glyder! Mae pawb wedi setlo’n ôl yn arbennig o dda ar ôl cyfnod mor wahanol. Braf yw gweld ffrindiau’n ôl gyda’i gilydd a chyfleodd i wneud ffrindiau newydd. Teithio yw ein thema am y tymor ac yn barod rydym ynghanol gwaith diddorol. Mae’r plant wedi bod yn brysur yn cynllunio’r thema ac wedi rhannu eu syniadau ynglŷn â’r meysydd hoffent ddysgu amdanynt a’r mathau o dasgau maent eisiau gwneud. Drwy gwis ‘Myfi fy hun’, rydym oll wedi dysgu llawer iawn am ein gilydd…diddorol iawn! Maent wedi dechrau astudio Titanic ac wedi llunio amserlen o ddigwyddiadau’r drychineb. Nesaf, maent am geisio greu llun o’r long drawiadol. Edrychwn ymlaen at ddysgu am gynhesu byd eang yn y gwersi gwyddoniaeth ac mae Miss Roberts wedi dechrau gwaith technoleg gyda’r dosbarth yn ogystal â chynnal sesiynau addysg gorfforol heriol a hwyliog! Rydym wedi gwirioni gyda’r newidiadau sydd wedi digwydd i adeilad yr ysgol sydd, heb os, wedi ennyn balchder y plant. Mae hi am fod yn flwyddyn llawn hwyl, llawn dysgu a llawn profiadau newydd!

 

 

 

© 2022 - Cynlluniwyd gan Plant Pesda ~ Gwefan gan Delwedd