Croeso i wefan Ysgol Pen-y-bryn

Cymraeg
|
English
Ysgol
Athrawon
Plant
Grwpiau
Rhieni
Cysylltu

Glyder Fach

plant

11/10/18

Dyma griw o ferched o flynyddoedd 4 a 5 yn mwynhau diwrnod yn dathlu chwaraeon i ferched. Cafwyd sgyrsiau gan rhai o ferched mwyaf llwyddiannus a dylanwadol y byd chwaraeon yng Nghymru, yn ogystal a’r cyfle i gymryd rhan mewn llawer o chwaraeon a gemau gwahanol, gan gynnwys y wal ddringo, peli ‘Zorbs,’ beicio, golffio, rhwyfo a dawnsio! Pawb wedi mwynau er gwaetha’r glaw!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

10/10/18

Diolch yn fawr iawn i Gwyn Thomas am ei groeso cynnes i Fferm Blaen y Nant. Cafwyd prynhawn bendigedig yn yr haul yn dysgu am wahanol anifeiliaid ac yn cwrdd a’r Lamas!
Cafwyd llawer iawn o fudd o'r ymweliad a llith o wybodaeth i’n helpu gyda’r gwaith themâu yn y dosbarth!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

25/9/18

Dyma griw o ddisgyblion blwyddyn 4 a bu ar daith gerdded i Gwm Idwal yr wythnos hon. Roedd hi’n daith hynod ddiddorol a fe ddysgom ni lawer ynglyn a’r gwahanol gynefinoedd a’r bywyd gwyllt ac yn ogystal, fe gawsom gyfle i fynd ar helfa ffosiliaid ar y traeth! Diolch yn fawr iawn i Guto o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol am ein tywys ar y daith!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

© 2018 - Cynlluniwyd gan Plant Pesda ~ Gwefan gan Delwedd