Croeso i wefan Ysgol Pen-y-bryn

Cymraeg
|
English
Ysgol
Athrawon
Plant
Grwpiau
Rhieni
Cysylltu

Elidir

Dyfodol Disglair
Cafodd disgyblion blwyddyn 5 a 6 waith cartref gwahanol i’r arfer yn ddiweddar, sef gweithio ar brosiect o’u dewis, a’r nôd oedd ei gyflwyno ar gyfer unryw gynulleidfa o’u dewis.
Gweithwyd ar y prosiect yn yr ysgol ac adref, gan ddefnyddio Hwb, a chafwyd amrywiaeth eang o bynciau megis llyfr rysait bwyd Eidalaidd, cyflwyniad TGCH am Gymnasteg, llyfryn gwybodaeth am y Titanic a llawer mwy!
Edrychwn ymlaen i arbrofi mwy gyda dulliau Donaldson yn y dyfodol!


disgyblion

Gwaith Cartref
Gosodwyd gwaith cartref gwahanol i’r arfer yn ddiweddar i gyd-fynd â’r Meddylfryd Twf. Tasg y disgyblion oedd trio rhywbeth gwahanol; mentro a chymryd risg i gyflawni rhywbeth newydd. Cafwyd amrywiaeth o lwyddiannau o goginio crempogau, i wnio tedi yn annibynnol!
Roedd yr ymateb yn wych, a phawb wedi mwynhau!
Dyma luniau rhai o’r plant a gymrodd risg.
Cliciwch yma i weld mwy o luniau


disgyblion

13/11/18
Cafodd blwyddyn 6 brofiad anhygoel bore dydd Mawrth, Tachwedd 13 pan gawsom y cyfle i fynd i fwyty Eidalaidd Torna a Surriento ym Mangor. Wrth gwrs, mae gan ein dosbarth gysylltiad agos gyda’r Eidal, gan fod tad Sienna yn hannu o Castellammare. Cawsom groeso hynod o gynnes gan y perchnogion, Chiara ac Umberto a dysgom sut i wneud pitsa hynod o flasus. Diolch o galon i Giuseppe am ddangos i ni sut i greu pitsas anfarwol! Rydym yn edrych ymlaen i ddysgu blwyddyn 5 sut i wneud y pitsas gorau erioed.
Dyma ddechrau gwych i’n uned Dyniaethau am ‘Yr Eidal’.
Hoffem ddiolch i Fran am ei chwmni yn ystod yr ymweliad, ac am ddangos ei sgiliau Eidaleg anhygoel!
Edrychwn ymlaen i’w chroesawu i’n plith eto yr wythnos nesaf. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


disgyblion

24/10/18
Bu dosbarthiadau Elidir a Glyder wrthi yn ddiwyd yn cynllunio posteri i hysbysebu wythnos Shw Mae, Su’ Mai. Cafodd y plant groeso gan y busnesau lleol, a diolch iddynt am gefnogi ein hymgyrch! Cliciwch yma i weld mwy o luniau


disgyblion

10/10/18
Bu dosbarth Elidir a Glyder yn Amgueddfa Forwrol Titanic yn Lerpwl ddiwedd Medi. Cafwyd gweithdy drama hynod o fywiog gan gymeriad dychmygol o “ddosbarth cyntaf” y Titanic. Daeth hyn a’r profiad yn fyw i’r plant. Cawsom gyfle i weld llawer o arteffactau o’r llong, yn ogystal a darllen am fywydau rhai o’r teithwyr a wnaeth groesi. Rydym wrthi’n ddiwyd ar hyn o bryd yn ysgrifennu erthygl bapur newydd am y drychineb hon. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


disgyblion

27/09/18
Llongyfarchiadau mawr i'r plant uchod am gwblhau Level 2 mewn sgiliau beicio! Bu'r criw wrthi'n ddygn, yn gwrando ac yn ymarfer sgiliau pwysig er mwyn bod yn ddiogel ar y ffordd! Cliciwch yma i weld mwy o luniau


disgyblion

20/09/18
Mae dosbarth Elidir wedi cychwyn eu gwersi Addysg Gorfforol ym Mhlas Ffrancon. Dyma luniau ohonom yn mwynhau gwersi Pelrwyd! Cliciwch yma i weld mwy o luniau


disgyblion

13/09/18
Croeso i flwyddyn chwech! Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn brysur a chyffroes unwaith eto. Ar hyn o bryn, mae'r plant wrthi'n ddiwyd yn cynllunio ein thema newydd, edrych ymlaen am flwyddyn lwyddianus!! Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

© 2018 - Cynlluniwyd gan Plant Pesda ~ Gwefan gan Delwedd