Croeso i wefan Ysgol Pen-y-bryn

Cymraeg
|
English
Ysgol
Athrawon
Plant
Grwpiau
Rhieni
Cysylltu

Elidir

disgyblion

17/01/18

Arbrawf Ffrithiant. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


disgyblion

17/01/18 (Cymraeg yma yn fuan)

After writing a play script about the inspector, mine owner and worker of a coal mine, we performed them to the class, and then evaluated our work. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


disgyblion

17/01/18

Cyn mynd ati i ysgrifennu dyddiadur plentyn a oedd wedi goroesi trychineb Aberfan, aethom ati i chwarae rol y digwyddiad. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


disgyblion

16/1/18 Mentergarwch

Bu plant Glyder a Elidir yn brysur yn cynllunio, creu a phrisio nwyddau Nadoligaidd er mwyn eu gwerthu yn ystod y p'nawn Mentergarwch. Erbyn y p'nawn, roeddynt wedi creu addurniadau coeden Nadolig, cerdyn Rwdolff, pot da-da's Sion Corn, jeli Nadoligaidd, dynion eira malws melys a choed Nadoligaidd gyda sypreis. Creodd bob plentyn daenlen ar Google sheets er mwyn rhagfynegi'r elw petai popeth yn cael ei werthu - dros £110! Cliciwch yma i weld mwy o luniau


disgyblion

20/10/17 Diwrnod Gwrth Hiliaeth

Mae pawb mewn coch heddiw i gefnogi diwrnod gwrth-hiliaeth. Cawsom wasanaeth gwych gan ddosbarth Glyder Fach i gychwyn y diwrnod, a bydd llawer o weithgareddau diddorol a phwysig yn ystod y diwrnod! Cliciwch yma i weld mwy o luniau


disgyblion

18/10/17 Croeso i ddosbarth Elidir!

Dyma gip-olwg sydyn i chi o'r hyn rydym yn ei wneud o ddydd i ddydd yn nosbarth Elidir! Mwynhewch! Cliciwch yma i weld mwy o luniau


disgyblion

18/10/17 Gwyddoniaeth

Grymoedd - A yw pwysau'n gwneud gwahaniaeth i ddisgyrchiant? Cliciwch yma i weld mwy o luniau


 

disgyblion

18/10/17 Dyniaethau

Dyma ni wrthi'n brysur yn datblygu ein sgiliau dyniaethau! Cliciwch yma i weld mwy o luniau


disgyblion

18/10/17 Big Pit (Saesneg yn unig ar hyn o bryd)

After visiting The Big Pit in Blaenafon, our task was to write a Play-script between an inspector, coal mine owner and worker!

After writing the Play-script, they performed them to the class, and then evaluated their work! Cliciwch yma i weld mwy o luniau


disgyblion

Medi 20 - 22 Trip i Gaerdydd

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

 

 

 

© 2018 - Cynlluniwyd gan Plant Pesda ~ Gwefan gan Delwedd