Croeso i wefan Ysgol Pen-y-bryn

Cymraeg
|
English
Ysgol
Athrawon
Plant
Grwpiau
Rhieni
Cysylltu

Dyma Cyngor Ysgol 2016 - 2017

Cyngor Ysgol

Dyma aelodau newydd ein Cyngor Ysgol ac maent wedi dechrau'n barod ar y gwaith ar flaenoriaethau'r ysgol - edrychwn ymlaen at eich gwaith.

Dyma grŵp pwysig o blant sydd yn edrych ar bob dim tu allan i’r dosbarth; o’r coridorau i’r iard, o’r lle cinio i’r lle cotiau. Yn flynyddol caiff ddau o bob dosbarth eu dewis gan ddilyn pleidlais oddi fewn i’r dosbarthiadau. Yna caiff pob aelod eu hethol ar gyfer gwahanol swyddi, e.e., cadeirydd, ysgrifennydd a thrysorydd. Dyma rai o’r pethau mae’r Cyngor Ysgol wedi bod yn eu gwneud hyd yma:

  • addysgu pob dosbarth am bwysigrwydd bwyta’n iach a sut i gael bocs bwyd iach;
  • ad-drefnu trefn eistedd amser cinio;
  • gweithredu gofynion Siarter Iaith Gwynedd;
  • creu’r Dreigiau Doeth sef plant sy’n hybu’r Gymraeg ar yr iard;
  • creu gemau buarth sy’n hybu’r Gymraeg; ac
  • addysgu’r gemau i bob dosbarth a’r cymorthyddion.

plant

17/01/18

Dyma'r Cyngor Ysgol yn gwneud cyflwyniad am bwysigrwydd presenoldeb! Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

03/02/17

Dyma'r Cyngor Ysgol wrthi'n brysur yn dehongli holiaduron siarter iaith 2016! O ganlyniad, byddent yn gosod targedau i bob plentyn er mwyn gweld cynnydd pellach yn 2017.


plant

13/11/15

Bu'r Cyngor Ysgol wrthi'n brysur yn gweithio ar un o flaenoriaethau'r ysgol sef gwella Presenoldeb plant Ysgol Pen-y-bryn. Aethant ati i wneud cyflwyniad bywiog a diddorol ymhob dosbarth er mwyn pwysleisio beth yw'r canlyniad os ydych yn absennol! Perfformiodd y Cyngor Ysgol rap ymhob dosbarth - roedd pawb wrth eu boddau, ond yn bwysicach yn cofio'r neges bwysig sydd yn y geiriau. Ewch i safle'r Cyngor Ysgol er mwyn i chi gael mwynhau y rap! Cliciwch yma i weld mwy o luniau

Geiriau Rap Presenoldeb Perffaith - yma yn fuan...

 

© 2018 - Cynlluniwyd gan Plant Pesda ~ Gwefan gan Delwedd