Croeso i wefan Ysgol Pen-y-bryn

Cymraeg
|
English
Ysgol
Athrawon
Plant
Grwpiau
Rhieni
Cysylltu

Carnedd

pupils

Croeso i'r plant i ddosbarth Carnedd. Dyma ddisgyblion blwyddyn 3 a 4 2018-2019.


pupils

14/11/18

Cawsom ymweliad hynod o ddifyr i fferm odro Hendy, Caernarfon. Diolch yn fawr iawn i Mr Aled Jones am sgwrs ddifyr am sut mae godro wedi datblygu dros y blynyddoedd. Roedd pawb wedi mwynhau'n arw a chael profiad o odro ers stalwm a gweld sut mae ffermwyr bellach yn godro yn y parlwr.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


pupils

26/10/18

Rydym wedi bod yn ymarfer ein sgil o ddefnyddio'r geiriadur er mwyn darganfod ystyr geirfa. Roedd pawb wrthi'n brysur fel lladd nadroedd!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


pupils

22/10/18

Gwaith cartref wythnos diwethaf oedd casglu ffeithiau am unrhyw drychfilyn o'u dewis. Cawsom gyflwyniadau diddorol yn y dosbarth gan y disgyblion yn cyflwyno ffeithiau am wahanol drychfilod. Rydych wedi ymdrechu'n wych fel YNYR YMDRECH.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


pupils

19/10/18

Cawsom wasanaeth diolchgarwch yn yr ysgol gan flwyddyn 3 a braf oedd gwahodd rhieni a ffrindiau i wylio. Roedd negeseuon pwysig yn y gwasanaeth am wir ystyr y cynhaeaf a'r diolchgarwch.

Yn ogystal, diolch i'r rhieni a disgyblion am gyfrannu bwyd i fanc bwyd Bangor.


pupils

18/10/18

Cawsom brynhawn diddorol yn fferm Blaen-Y-Nant. Gwelsom llawer o anifeiliaid, moch, defaid, byffalos, lamas a geifr. Roedd pawb wedi mwynhau yn arw. Diolch yn fawr iawn i Gwyn Thomas am ei amser unwaith eto.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


pupils

05/10/18

Cawsom gyflwyniad difyr iawn gan Gwyn Thomas o fferm Blaen-Y-Nant yn adrodd hanesion diddorol o'i blentyndod hyd yma ar y fferm. Rydym yn edrych ymlaen yn arw i fynd yno.


pupils

05/10/18

Mae Elin o Dawns i Bawb yn dod atom bob pnawn dydd Mercher i roi gwersi dawnsio. Rydym yn brysur yn gweithio ar ddawns sy'n cyflwyno thema ffermio. Bydd y plant yn perfformio eu dawns ym mhen chwe wythnos.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


pupils

04/10/18

Cawsom daith noddedig i fyny'r Foel. Fe lwyddod pawb i gyrraedd y copa, roedd pawb wedi dyfalbarhau wrth drio rhybweth newydd fel Robin Risg. Ar ol cyrraedd yr ysgol, cawsom ddiod a chacen yn y prynhawn coffi. Rydym wedi llwyddo i gasglu swm sylweddol i cymorth MacMillan. Diolch i flwyddyn 3 a 4 am drefnu'r prynhawn.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


pupils

01/10/18

Cawsom brynhawn difyr yn ymweld âg Eglwys Glan Ogwen a Chapel Jeriwsalem. Roedd yn ddiddorol gweld y gwahanol nodweddion sydd i’w cael mewn eglwys a chapel. Diolch i’r Curad Christina McRae a Mr Walter Williams am eu hamser.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


pupils

25/09/18

Cawsom ymwelydd i'r dosbarth yn ystod sesiwn amser aur. Diolch am y sioe byped, fe fwynhaodd bawb.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


pupils

24/09/18

Ein thema y tymor yma yw ein Cynfein Naturiol. Cawsom ymweliad addysgol i Gwm Idwal 24/09/19. Diolch yn fawr i Guto am ein tywys ac am ddysgu llawer o bethau newydd iddom ni.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

© 2018 - Cynlluniwyd gan Plant Pesda ~ Gwefan gan Delwedd