Croeso i wefan Ysgol Pen-y-bryn

Cymraeg
|
English
Ysgol
Athrawon
Plant
Grwpiau
Rhieni
Cysylltu

Carnedd 2020-21

Newyddion:

Carnedd

Croeso i ddisgyblion flwyddyn 3 i’r ysgol.

Croeso mawr i 34 o ddisgyblion newydd sydd wedi trosglwyddo o Ysgol Abercaseg. Er na chafwyd y cyfnod pontio arferol sy’n digwydd yn ystod tymor yr haf, bu’r ddeuddydd cyntaf gyda ond blwyddyn 3 yn yr ysgol yn fuddiol iawn er mwyn i’r plant gael ymgyfarwyddo gyda’u hamgylchedd newydd a dod i adnabod y staff. Treuliwyd y ddau ddiwrnod yn crwydro o amgylch yr ysgol ac yna gwneud cynllun ohoni gan leoli y gwahanol ddosbarthiadau ac ystafelloedd pwrpasol cyn gorffen gyda helfa drysor lle roedd angen datrys cliwiau i fynd o le i le yn yr ysgol er mwyn darganfod y trysor yn y lleoliad olaf. “Roedd yr helfa drysor yn wych, roedd rhaid i mi feddwl yn ofalus am rai o’r cliwiau,” meddai Sol.
Cynllunio Thema Blwyddyn 3 a 4.
Mae dosbartharthiadau Tryfan a Carnedd wedi bod yn hynod o brysur yn cynllunio thema newydd sbon ‘Ein Cynefin’ gan rannu llawer o syniadau arbennig o’r hyn maent eisiau ei wneud a’i ddysgu. Dyma nhw wrthi’n brysur yn trafod, meddwl a chynllunio’r thema.
Dyma sylwadau’r disgyblion yn dilyn y broses o gynllunio’r thema - ‘Dwi’n meddwl ei bod hi’n bwysig dysgu am lle dani’n byw cyn cychwyn sôn am bethau o wledydd eraill’ Meddai Elenia. ‘Dwi’n falch mai ni sydd yn cael cynllunio pa fath o waith fydda ni yn ei wneud’ meddai Noa. ‘Fedra i ddim disgwyl mynd fyny Moel Faban’ meddai Caty.

 

 

© 2022 - Cynlluniwyd gan Plant Pesda ~ Gwefan gan Delwedd