Croeso i wefan Ysgol Pen-y-bryn

Cymraeg
|
English
Ysgol
Athrawon
Plant
Grwpiau
Rhieni
Cysylltu

Croeso i Ysgol Pen-y-bryn

Croeso i wefan newydd Ysgol Pen-y-bryn! Y Grwp Effeithiolrwydd, Plant Pesda, sy'n gyfrifol am ddyluniad y wefan ac mi fyddant hefyd yn gyfrifol am ysgrifennu llawer o'r cynnwys. Felly, os oes ganddoch syniadau ar gyfer y wefan, rhowch wybod i Plant Pesda.

Mae Ysgol Pen-y-bryn yn gweithio’n galed i roi amrywiaeth o gyfleodd i’n plant er mwyn sicrhau’r addysg orau ac i ddatblygu sgiliau allweddol, a hynny mewn awyrgylch braf a gweithgar. Rydym yn datblygu’r plant yn academaidd, yn emosiynol, yn foesol, yn ysbrydol ac yn gymdeithasol ac rydym yn credu mai drwy gael disgwyliadau uchel mae llwyddo gyda hyn.

“Nid llestri i’w llenwi yw plant –
ond lampau i’w goleuo.” (Di-enw)

Edrychwn ymlaen at rannu ein hysgol gyda chi trwy’r gwefan hwn!

Dyma bamffled o Gynllun Datblygu'r Ysgol, sydd yn esbonio gwaith yr ysgol am y flwyddyn hon. Y Grwp Effeithiolrwydd (Plant Pesda) sydd wedi'i greu - cliciwch yma

'Fy Ysgol Leol' Llywodraeth Cymru - cliciwch yma

Rydym dal yn ysgol werdd! Gweler y ddolen isod.

www.bbc.co.uk

Gweledigaeth Ysgol Pen-y-Bryn

poster Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Calendr

I weld y calendr yn fwy, cliciwch yma.

© 2018 - Cynlluniwyd gan Plant Pesda ~ Gwefan gan Delwedd